ความจริงในใจจากการอบรม Social Media รุ่นที่ 4 ปี 2555

 

       เริ่มตั้งแต่การเข้ามารับการอบรม Social Media ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ คือวันสุดท้ายของการอบรม (24 – 29 มิถุนายน 2555) ทำให้กระผมได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ได้สร้างบล็อค มีบล็อคเป็นของตนเอง ได้เรียนรู้ social network อื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น facebook, slideshare, flickr, youtube และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้ได้รู้ว่า การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยผ่านจากสังคมสื่อออนไลน์พวกนี้ ซึ่งตัวกระผมเองได้รู้ซึ้งถึงคำว่า “เป็นครู ต้อง รู้จักแต่คำว่าให้” จะต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาบนบล็อคของกระผมเอง เพื่อหวังว่า นักเรียน และ บุคคลสาธารณะอื่นๆ ที่ได้ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมบล็อคของกระผม คงจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อในวิถีชีวิตของแต่ละคนต่อไป

      ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ทีมงาน Thai SmEdu ทุกท่าน เพื่อนๆ ผู้เข้ารับการอบรม ที่ทำให้กระผมมีบล็อคเป็นของตนเอง กระผมจะพัฒนาและจัดทำบล็อคของตนเองเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนจนสุดความสามารถของกระผม…

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ครูภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ

โรงเรียนศรีสวัสดิืวิทยาคารจังหวัดน่าน

29/6/2555

Advertisements

About kruoh2555

จงทำดี

Posted on 29/06/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ความจริงในใจจากการอบรม Social Media รุ่นที่ 4 ปี 2555.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: