การอมรมพัฒนาศักยภาพครู Social Media

การอมรมพัฒนาศักยภาพครู
และส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

Advertisements

Taro Math Tournament 2012 ทีม ม.ต้น และ ม.ปลาย ศ.ว. ผ่านเข้ารอบ ระดับละ 2 ทีม

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

http://blog.eduzones.com/mathtournament/95067

เกมคณิตศาสตร์

สวัสดีครับ วันนี้มีเกมคณิตศาสตร์มาลองให้ทุกท่านลองคิดเล่นๆ นะคับ มีชื่อเกมว่า ฉันชื่อ”เลขโดด”

“ย” แทนเลขโดดใดหาให้หน่อย

“อ” ใช่ย่อยเลขโดดใดรู้ไหมหนา

“ม” ก็เลขโดดด้วยช่วยหามา

ได้โปรดอย่าร้องอือออ “ขอยอมเอย”

สำหรับใครที่ชอบคิดท้าทายเกมคณิตศาสตร์ ก็สามารถโพส์คำตอบได้เลยนะครับ (ช่วยคิดทีนะครับ)

ที่มา : หนังสือ กาพย์ กลอน สอนให้คิด คณิตศาสตร์ ผู้แต่ง ดนัย ยังคง